1956 - 1975

11.06.2009 20:37

 

1956

 V tomto roce byl v Zábřeze zaregistrován kuželkářský oddíl pod názvem „Jiskra Zábřeh“.

Tehdy měl 14 členů, ale ti neměli kde hrát – scházela vlastní kuželna. Hráli proto na dvoudráze restaurace MEZ Mohelnice, kterou měli zapůjčenu na 1 tréninkový den v týdnu a jeden den na sehrání mistrovských zápasů. Tato situace byla podnětem pro úvahy o postavení vlastní kuželny. A od úvah nebylo daleko k činům.

1957 – 1959

 Členové oddílu započali se stavbou vlastní kuželny. Po sobotách a nedělích neúnavně pokračovali až do dokončení stavby v roce 1959, kdy proběhlo vytoužené slavnostní otevření.

Na stavbě se podíleli: František Tomášek, František Wiedermann, Josef Rozsypal, Štěpán Hecl, Josef Krška, Jaroslav Hroch, Bořivoj Fišnar, Zdeněk Šín, Jan Keprt, Hugo Lipavský, Ladislav Jašek, Stanislav Friedel, František Pohl a MUDr. Bohumil Mačák, který se stal prvním předsedou kuželkářského oddílu.

Činnost zahájila 2 družstva. I. družstvo si vybojovalo účast v KP II. tř. skup. „B“.

1960

 Náš oddíl vystupuje pod názvem „TJ ČSAO Zábřeh“.

Má již 28 hráčů – 22 mužů a 6 žen.

Také má nového předsedu – p. Josefa Rozsypala.

Soutěž hrají 3 družstva – I. družstvo se v KP II.tř.“B“ umístilo na 11. místě, II. a III. družstvo hrají OP a umístili se v něm na 5. a 6. místě.

A jak si vedli jednotlivci:

Okresním přeborníkem na 200 HS se stal Jaroslav Hroch. Krajského přeboru se zúčastnili 4 hráči: M. Ficner (18.), J. Hroch (20.), F. Tomášek (41.) a F. Pohl (42.).

V březnu náš oddíl pořádal krajský přebor žen – jednotlivkyň. 1. nához se hrál u nás, 2. pak v Olomouci. Z našich žen se na 6. místě umístila Vlasta Fišnarová a na 10. Ludmila Rozsypalová. 

1961

 Oddíl má stále 28 hráčů a soutěží 3 družstva. I. družstvo skončilo v KP II.tř.“B“ na 6. místě. II. a III. družstvo hrající OP skončili na 5. a 2. místě.

1962

 Počet členů nepatrně vzrostl na 31.

I. družstvo se ve své soutěži umístilo na 5. místě. V soutěžním ročníku 1961 – 62 hrálo v tomto složení: František Pohl, Adolf Šincl, Jan Keprt, Josef Rozsypal, Miroslav Ficner a Leopold Brauner. 

II. družstvo se v OP umístilo na 1. místě a zajistilo si tak postup do KP II.tř.“B“. Hrálo ve složení: Stanislav Friedl, Ladislav Bittner a Jan Havlík.

III. družstvo obsadilo v OP 6. místo a hrálo ve složení: Milan Šula, Vlasta Fišnarová a Zdeněk Šín.

 1963

 Členů je již 33. Družstva hrají stejné soutěže.

Novým předsedou je 14.12.1963 zvolen p. Adolf Šincl.

 1964

 Členská základna zůstává stejná.

I. družstvo se v KP II.tř.“B“ umístilo na 8. místě a II. družstvo na 9.místě.

Jednotlivci:

 OP mužů (15.-16.2. 1964)             KP mužů (3.-5.4.1964) ve Vsetíně

1.       Miroslav Ficner                             10. Miroslav Ficner

2.       Jan Havlík                                     30. Jan Havlík

1965

 Letos se podařilo I. družstvu zvítězit ve své kategorii a postoupit tak do KP I.tř.

II. družstvo obsadilo v KP II.tř“B“ 8. místo a III. družstvo v OP skončilo na 7. místě.

 

1966

 

Členů je již 39. I. družstvo skončilo v KP I. tř. na 4. místě. Hrálo ve složení Milan Šula, Jan Havlík, Miroslav Ficner, Jan Keprt, Jaroslav Hroch a Adolf Šincl.

II. družstvo v KP II.tř. „B“ obsadilo 7. místo a III. družstvo v OP obsadilo 5. místo.

Jednotlivci:

OP mužů (11. - 13. 2.1966) v Zábřeze                     KP mužů v Opavě (3.4.1966)

1.      Adolf Šincl (870 b.)                                            10. Adolf Šincl 

2.      František Pohl (849 b.)                                        45. František Pohl 

 

1967

 

Předsedou klubu je zvolen p. Jan Keprt.

 

I. družstvo skončilo v KP I.tř. na 7. místě.

II. družstvo v KP II.tř. na 10. místě.

III. družstvo v OP na 4. místě.                                               

IV. Družstvo v OP na 7. místě.

V kronice nacházíme první zmínky o družstvu dorostenců v našem oddíle. Bude hrát KP.

1968

 

V tomto roce jsme zaznamenali velký nárůst členské základny. Proto začaly vznikat úvahy o nadstavbě kuželny a jejím rozšíření o 2 dráhy.

I. družstvo hraje stále KP I. tř. a to ve složení Jaroslav Hroch, Jan Havlík, Jan Keprt, Milan Šula , Adolf Šincl a Miroslav Ficner. II. družstvo hraje KP II.tř. a III. družstvo OP.

Dorostenci hrají se složení: Stanislav Janků, František Badal a Emil Havlík. V tomto roce se ve Vsetíně stali přeborníky kraje, což jim zajistilo postup na přebory ČSSR do Kostelce nad Černými Lesy, kde s výkonem 1278 b. skončili na 11. místě.

Jednotlivci:

KP dorostu v Olomouci:                                 Přebor ČSSR dorostu v  Kostelci

    2. Emil Havlík                                                    5.-6. místo Emil Havlík

    4. Stanislav Janků 

1969

 

Dorostenci hrají nyní ve složení: Emil Havlík, Ludvík Hantl a Ivan Kalvoda. V soutěži družstev zaznamenali 2. místo.

Jednotlivci:

KP dorostu ve Šternberku (2 x 60 HS)                ČSSR dorostu ve Vsetíně :

    2. Emil Havlík (480 b.)                                      3. Emil Havlík (504 b.).

 13. Ludvík Hantl (439 b.)

 14. Ivan Kalvoda (420 b.). 

1970

 

I.družstvo obsadilo v KP I.tř. 5. místo. Hrálo ve složení: Emil Havlík, Miroslav Ficner, Jan Keprt, Adolf Šincl, František Pohl a Jan Havlík.

II. družstvo bylo v tomto roce méně úspěšné a 11. místo v KP I.tř. pro ně znamenalo sestup. Družstvo hrálo ve složení: Miroslav Kostelecký, František Pavlů, Jiří Šváb, Jan Badal, Karel Ondruch, Zdeněk Lhoták a Stanislav Friedel.

III. družstvo hrající KP II. tř. obsadilo 3. místo a hrálo v tomto složení: Vojtěch Rosenberger, František Pohl, Zdeněk Janů, Stanislav Klimeš, Ludvík Hantl a Květoslav Okleštěk.

IV. družstvo skončilo v OP na 4. místě a hráli za něj: Ladislav Bittner, Ivan Drábek, Josef Walter, Rudolf Klimeš, J. Stryk a p. Greguš.

Dorostenci skončili v KP na 2. místě a hráli ve složení: Radek Skoumal, Ludvík Hantl a Ivan Kalvoda.

 

Jednotlivci:

KP dorostu

5.      Ivan Kalvoda (456 b.)

6.      Ludvík Hantl (452 b.)

7.      Radek Skoumal (435 b.)

 

1971

 

I.družstvo hraje KP I.třídy, II. a III. družstvo KP II. třídy a IV. družstvo hraje OP.

Dorostence trénuje Jan Keprt a v družstvu hrají: Ludvík Hantl, Jiří Badal, František Smolný a Miloš Kapl. Stali se přeborníky kraje v přeborech ČSSR obsadili 11. místo.

Jednotlivci:

KP dorostu: 1. Ludvík Hantl (498 b.) – přeborník kraje

ČSR dorostu: 17. Ludvík Hantl 

ČSSR dorostu: 22. Ludvík Hantl

 1972

 

Na kuželnu byly nainstalovány automatické stavěče kuželek.

I. družstvo se v KP I. třídy umístilo na 3. místě. II. družstvo v KP II. třídy skončilo na 1. místě, což znamenalo jeho postup do KP I. třídy. III. družstvo hrající tutéž soutěž skončilo na 6. místě. IV. družstvo hrálo OP.

Dorostenci skončili v KP na 5. místě.

Jednotlivci:

KP dorostu: 9. František Smolný

                   17. Jiří Badal

ČSR dorostu: 17. František Smolný

 

V letošním roce máme svou první dorostenku. A ne ledajakou! Je jí Růžena Wanková a svou kariéru odstartovala skutečně fantasticky. V přeborech kraje se umístila na 3. místě, v ČSR na 8. místě a v ČSSR se výkonem 472 b. (2x60HS) stala přebornicí ČSSR pro rok 1972. Zúčastnila se kontrolního závodu juniorů ČSSR v Karlových Varech, odkud si přivezla reprezentační dres.

 

1973

K tomuto roku se datuje začátek družby s východoněmeckým kuželkářským družstvem z Themaru.

I. družstvo tentokrát skončilo v KP I. třídy až na 10. místě. II. družstvo, které se do KP I. třídy dostalo v předchozím soutěžním ročníku zde skončilo až na 14. místě, což znamenalo jeho sestup zpět do II. třídy. III. družstvo hraje stále KP II. třídy a IV. družstvo OP.

Dorostenci dosáhli v KP 2. místo, postoupili tak do kvalifikace, kde skončili 3. Hráli ve složení: Miloš Kapl, František Paprsek a Luděk Keprt.

Dorostenky skončily v KP na 2. místě a hrály ve složení: Růžena Wanková, Soňa Šafářová, Marie Wanková a Iva Slabáková. Trenérem byl Rudolf Wanke.

Jednotlivci:

OP dorostenci :

1.       Miloš Kapl (470 b.)

2.       František Paprsek (458 b.)

3.       František Wiedermann (445 b.)

KP dorostenci:

8.       Miloš Kapl (480 b.)

13.      František Paprsek (462 b.)

------------------------------------------------

OP dorostenek v Šumperku (2 x 60 HS):

1.      Wanková Růžena (441 b.) – přebornice okresu

2.      Šafářová Soňa (433 b.)

3.      Wanková Marie (417 b.)

4.       Iva Slabáková (319 b.)

KP dorostenek v Ostravě (2 x 60 HS):

1.      Soňa Šafářová (492 b.) – krajská přebornice                   

2.      Růžena Wanková (471 b.)

5.      Marie Wanková (436 b.)

ČSR dorostenek v Gottwaldově (2 x 60 HS):

2.      Růžena Wanková (460 b.)

3.      Soňa Šafářová (456 b.)

6.      Marie Wanková (436 b.)

ČSSR dorostenek v Zábřeze (2 x 60 HS):

1.      Růžena Wanková (485 b.) – přebornice republiky pro rok 1973

3.      Marie Wanková (460 b.)

6.      Soňa Šafářová (415 b.)

1974

I. družstvo v KP I. třídy skončilo na 2. místě.

II. družstvo v KP II. třídy skončilo na 4. místě. V soutěžním ročníku 1973 – 74 hrálo ve složení: Miroslav Kostelecký, Miroslav Ficner, Jaroslav Hroch, František Pavlů,Jiří Šváb a MUDr. Jaroslav Vránek.

III. družstvo obsadilo v KP II. třídy 10. místo a hrálo ve složení: František Badal, Miloš Kapl, Zdeněk Lhoták, Jan Kolář, Karel Ondruch a Vojtěch Rosenberger.

IV. družstvu se dařilo a 1. místo v OP znamená postup do KP II. třídy. Družstvo hrálo ve složení: Jan Keprt, František Doubrava, Karel Tesař, František Suchomel, Ladislav Bittner, J. Walter a Miroslav Hruška.

Dorostenci hrající ve složení: Luděk Keprt,František Wiedermann a František Paprsek uhráli 1. místo, tím si zajistili účast v kvalifikaci, kde ve finále skončili na 4. místě. Trenérem byl Jan Keprt.

Dorostenky se ve složení Růžena Wanková, Marie Wanková, Soňa Šafářová a Iva Slabáková v KP umístily na 1.místě a v ČSSR si vybojovaly titul mistryň republiky výkonem 1.451 b. na 3 x 60 HS. Trenérem družstva byl Rudolf Wanke. 

Jednotlivci:

OP mužů:                                                             KP mužů v Přerově:

3.      Miroslav Ficner (1597 b.)                            21. Miroslav Ficner (812 b.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OP juniorů:                                                           KP juniorů v Opavě:

 1.   Emil Havlík ml. (792 b.)- přeborník okresu         2. Emil Havlík ml. (1610 b.)

 5.   Miloš Kapl (754 b.)                                  ČSR juniorů v Českých Budějovicích:

 6.   Jiří Badal (734 b.)                                         19. Emil Havlík ml. (763 b. )

       --------------------------------------------------------------------------------------------

OP dorostenců v Šumperku (2 x 60 HS):          KP dorostenců ve Šternberku (2 x 60 HS)

 1. Luděk Keprt (504 b.) – přeborník okresu         1. Luděk Keprt (515 b.) – přeborník kraje

 2. František Wiedermann (466 b.)                     3. František Paprsek (493 b.)

 3.   František Paprsek (454 b.)                          4. František Wiedermann (493 b.)

 

ČSR dorostenců v Plzni:                                    ČSSR dorostenců ve Spišské Nové Vsi:

1.  František Paprsek (516 b.) – přeborník ČSR      18. Luděk Keprt

11. Luděk Keprt   (473 b.)                                    24. František Paprsek

28. František Wiedermann (426 b.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OP dorostenek v Dolní Lipové (2 x 60 HS):      KP dorostenek v Bílovci:

1. Růžena Wanková 533 b.-přeb.okresu        1. Růžena Wanková 528 b.– krajská přebornice

2. Soňa Šafářová 510 b.                              2. Soňa Šafářová 510 b.                                         

3. Marie Wanková 490 b.                             3. Marie Wanková 490 b.

 

ČSR dorostenek:                                          ČSSR dorostenek v Praze:

 1. Růžena Wanková 492 b.                          1. Růžena Wanková 492 b.     

2. Soňa Šafářová 473 b.                              2. Soňa Šafářová 484 b.

5. Marie Wanková 434 b.                             5. Marie Wanková 424 b.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KP juniorek v Opavě (2 x 100 HS):              ČSR ve Vsetíně

2. Růžena Wanková                                    1. Růžena Wanková – přebornice ČSR

 

ČSSR v Hlohovci

2.      Růžena Wanková (794 b.)

1975

I. družstvo v KP I. třídy skončilo na 10. místě, což znamenalo sestup do KP II.tř.

II. družstvo hrálo  KP II. třídy

III. družstvo hrálo také KP II. třídy, ale po reorganizaci sestoupilo do OP

IV. družstvu hrálo také KP II třídy a reorganizace pro něj znamenala také sestup do OP

Ženy – družstvo bylo založeno v r. 1974. V tomto soutěžním ročníku hrálo KP, kde obsadilo 5. místo. Družstvo hrálo ve složení: Růžena Wanková, Marie Wanková st., Marie Hrušková a Eva Vránková.

Dorostenci I hrající ve složení: Luděk Keprt,František Wiedermann a František Paprsek skončili v KP I třídy na 2. místě .Trenér: Jan Keprt.

Dorostenci II složení převážně z žáků hráli KP II třídy.

Dorostenky I, hrající ve složení: Marie Wanková, Soňa Šafářová, Iva Slabáková a Jitka Kaplová se v KP umístily na 1. místě. Na přeborech  ČSSR, které se konaly v Českých Budějovicích si pak 1. místem opět vybojovaly titul mistryň republiky výkonem 1360 b. (Iva Slabáková 436 b., Marie Wanková M. 443b. a Soňa Šafářova 481 b.).Trenér družstva: Rudolf Wanke.

Dorostenky II byly složeny podobně jako dorostenci II hlavně z žákyň a hrály ve složení: Miroslava Slabáková, Alena Janhubová, Jana Heclová a Anna Harasimová.

Jednotlivci:

Přebory jednoty mužů:                                        OP mužů v Šumperku:

1.Emil Havlík st. 826 b. –přeborník jednoty            3. Adolf Šincl 1696 b.

2.Miloš Kapl 802 b.                                             7. Zdeněk Janů 1632 b.

3.Adolf Šincl 792 b.                                             8. Emil Havlík ml. 1629 b.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Přebory jednoty žen:                                            OP žen v Jeseníku:

1. Růžena Wanková 777 b. –přebornice jednoty      2. Růžena Wanková 397 b. 

2. Marie Hrušková 715 b.                                      4. Marie Hrušková 385 b.

3. Marie Wanková st. 675 b.                                ČSR žen:

                                                                          6. Růžena Wanková 761 b.

------------------------------------------------------------------------------------------

Přebory jednoty juniorů:                                      KP juniorů v Přerově: 

1. Miloš Kapl 802 b. –přeborník jednoty                 10. Miloš Kapl 1581 b.

2. František Paprsek 790 b.

3. Luděk Keprt 724 b.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Přebory jednoty dorostenek:                                KP dorostenek v Dobroslavicích:

1. Soňa Šafářová 489 b. –přebornice jednoty        2. Soňa Šafářová 491 b.

 2. Marie Wanková 434 b.                                   3. Marie Wanková 487 b.

ČSR dorostenek v Přerově:                           ČSSR dorostenek v Českých Budějovicích:

1. Soňa Šafářová 520 b.-přebornice ČSR              2. Marie Wanková 469 b.

2. Marie Wanková 482 b.                                     3. Soňa Šafářová 462 b.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OP dorostenců v Javorníku:                            KP dorostenců ve Valašském Meziříčí:

1.  František Wiedermann 813 b.-přeborník okresu     3. František Paprsek 820 b.

2.   Luděk Keprt 803 b.                                   ČSR dorostenců:

4.   Ladislav Keprt 754 b.                                 20. František Wiedermann 757 b.

        ----------------------------------------------------------------------------------------------

KP juniorek v Přerově:                                       ČSR juniorek v Děčíně:

      1. Soňa Šafářová 791 b.-krajská přebornice       1. Soňa Šafářová 849b.-přebornice ČSR

      3. Růžena Wanková 769 b.                                6. Růžena Wanková 788 b.

ČSSR juniorek –Praha- Karlín:

       3. Růžena Wanková 469 b.

8. Soňa Šafářová 770 b.

V juniorské reprezentaci máme dvě děvčata – Růženu Wankovou a Soňu Šafářovou.

Ty se zúčastnily ve dnech 1. – 2. 3. 1975 čtyřutkání juniorů: MLR – ČSSR – NDR – RSR v Budapešti. Soňa Šafářová skončila na 6.místě výkonem 433 b. a Růžena Wanková na 18. místě výkonem 413 b.

Dále se děvčata zúčastnila dvou přátelských utkání:

ČSSR – NSR, kde ČSSR zvítězila (Růžena Wanková 413 b. Soňa Šafářová 412 b.) a

ČSSR – NDR, kde ČSSR opět zvítězila (Soňa Šafářová 426 b. a Růžena Wanková 413 b.)

  

Zpět
www.webnode.cz