Podrobná historie kuželkářského sportu v Zábřeze

 Zábřežský oddíl začínal doslova s nulou – kuželnu žádnou neměl a dráhy si pronajímal v nedaleké Mohelnici. To podnítilo touhu mít vlastní kuželnu a v roce 1957 se začala za pomocí dobrovolníků - členů oddílu - po sobotách a nedělích stavět. V roce 1959 byla stavba dokončena a kuželnu jsme slavnostně otevřeli. Byla to dvoudráha s asfaltovým povrchem. V té době byla ještě bez automatických stavěčů. Ty byly nainstalovány až v roce 1972. Tato kuželna se stále vylepšovala, ale s růstem členské základny nám začala být malá. Zpočátku se uvažovalo o nástavbě původní kuželny a o jejím rozšíření o 2 dráhy. Nakonec se však v roce 1979 v rámci akce „Z“ začala stavět nová. A opět to bylo za maximální pomoci, obětavosti a pracovitosti vlastních hráčů, bývalých hráčů či dalších členů oddílu. Dne 8.5.1981 pak byla slavnostně otevřena nová kuželna se saduritovými drahami.

Po dvaceti letech, v roce 2001, se pak i toto změnilo a byly u nás nainstalovány nové dráhy – tzv.“skládačky“, nové automatické stavěče FUNK Trend 2000, nové světelné panely, ovládací pulty i centrální počítač s tiskárnami. Dotaci na tuto rekonstrukci jsme získali díky dlouholetým úspěchům klubu.

     I ke změně disciplín za ta léta došlo. Někdo z Vás si možná ještě pamatuje třeba pojem „výkonnostní třída“, kterou hráči získávali a která je již dávno minulostí. Stejně tak jako dorostenecká disciplína 60 HS. Dnes náš dorost hraje běžně „stovky“. Muži hráli dlouhá léta ve své soutěži 200 HS, ženy 100HS. Ženám s výjimkou 1. ligy tato disciplína zůstala, avšak 1. liga žen a 1. – 3. liga mužů musela přejít na novinku – 120 HS. Ta s sebou nese mimo jiné i bodování jednotlivých drah a nutno přiznat, že si na ni někteří hráči těžce zvykali.

 A nyní už začněme procházet jednotlivými roky historie. Přiblížíme Vám významné události, které se staly za dobu trvání kuželkářského sportu v Zábřeze, výsledky mistrovských utkání jednotlivých družtev i jednotlivců a další akce konané v průběhu těchto let, které se nám podařilo za toto rozsáhlé období zmapovat.

Historie rok po roce

1956 - 1975

11.06.2009 20:37
  1956  V tomto roce byl v Zábřeze zaregistrován kuželkářský oddíl pod názvem „Jiskra Zábřeh“. Tehdy měl 14 členů, ale ti neměli kde hrát – scházela vlastní kuželna. Hráli proto na dvoudráze restaurace MEZ Mohelnice, kterou měli zapůjčenu na 1 tréninkový den v týdnu a jeden...

1976 - 1989

11.06.2009 20:40
1976  Členská základna má 85 členů.  I. družstvo po loňském sestupu do KP II. třídy zabojovalo, a 1. místo v soutěži znamenalo návrat do KP I.třídy. Družstvo hrálo ve složení:Zdeněk Janů, Adolf Šincl, Miroslav Kostelecký, Soňa Šafářová, Luděk Keprt a Stanislav Klimeš. II....

1990 - 2006

11.06.2009 21:20
  1990 V těchto letech se začalo používat označení „muži A,B…..“ Muži C hráli KS skupiny „B“. Hráli ve složení: Miloslav Compel, Josef Janů, Václav Blinka, Zdeněk Švub, Jaroslav Benk, Ladislav Crhák a Václav Kupka. Romana Švubová byla uvolněna na hostování do LP Šumperk. Na přeborech...
www.webnode.cz